IT-säkerhet i hemmet

25 Aug 2016

Alla företag tar IT-säkerhet på allvar men hur ser läget ut hemma hos dig?

Vi utför alltmera tjänster från våra datorer, plattor och mobiltelefoner och dessa är ofta uppkopplade via trådlösa nätverk eller trådbaserade nätverk. Många gånger har vi även känslig information lagrad , såsom dokument, och du kanske även kopplar upp din arbetsdator från hemmet?

Ofta är företagens datorer skyddade med olika typer av säkerhetsprogram och all data är krypterad, detta är dock inte fallet bland många svenska hem där datorerna ofta är helt oskyddade.

Läs även: Problem med Nätverk och Internet

Hackare kan snabbt få åtkomst till din dator och TV hemma

Fortfarande är det många konsumenter som ansluter datorn direkt till bredbandsuttaget och på så sätt exponerar datorn för utestående attacker. Attacker som du sällan märker. Det kan vara så att du redan idag har stora mängder spionprogram installerade utan att du vet om detta.

Även om många konsumenter idag köper brandväggar som placeras mellan bred bandsuttaget och t.ex. datorerna så är det förvånandevärt få som vet att dessa måste konfigureras på rätt sätt för att hög säkerhet skall uppnås.

Läs även: IT-hjälp för privatpersoner

En hacker kan på kort tid bryta sig in i ditt nätverk och orsaka stor skada. En vanlig typ av attack är att en hacker byter DNS adress, den tjänst som dina datorn använder för att hitta andra websidor, i din brandvägg/router och styr om trafiken. Mera eller mindre fungerar allting som vanligt men när du skall besöka din Internetbank styrs du till en falsk version som är svår att särskilja från den riktiga.

Du loggar in med dina uppgifter och hackern får omgående tillgång till detta och loggar inom några sekunder in på den riktiga internetbanken och överför pengar till utländska konton.

Vi genomlyser och säkrar upp din IT-miljö hemma.

Vi har tillsammans med experter tagit fram verktyg och metodik som våra Servitanter följer steg för steg när vi genomlyser din IT-miljö i hemmet. Vi säkerställer att spionprogram inte finns installerade på era datorer, brandväggar/routrar är uppdaterade med senaste programvara och att allting är rätt konfigurerat.

Detta försvårar avsevärt sannolikheten att hackare får åtkomst till din miljö. Detta är något vi rekommenderar kunder att utföra minst en gång per år.

Nämnde vi att våra IT-tjänster i hemmet faller under RUT/RIT, dvs ni får 50% rabatt på vår arbetskostnad vilket ger en timkostnad på 399kr.