IT-tjänster i hemmet med RUT-avdrag

Från och med den 1 augusti 2016 gäller nya regler för skattereduktion för köp av IT-tjänster utförda i eller i nära anslutning till bostaden. Det tidigare RUT-avdraget nu är utvidgat till att även omfatta IT-tjänster, här kan du läsa mer om hur det funkar och vilka IT-tjänster som ingår.

Vid köp av IT-tjänster med RUT-avdrag betalar du som kund bara 50 procent av arbetskostnaden och taket är max 25 000 kronor i skattereduktion per person och år. Detta innebär att du kan köpa IT-tjänster till ett ursprungligt värde av 50 000 kronor per person och år, men bara betala hälften. Är ni två vuxna i hushållet och båda betalar skatt, har ni utrymme att köpa IT-tjänster med RUT-avdrag för ett värde av 50 000 x 2, alltså 100 000 kronor per år.

Läs även: IT-hjälp för privatpersoner

Tänk på att RUT och ROT räknas ihop och den sammanlagda skattereduktionen får max uppgå till 50 000 kronor per person och år.

Personer som har fyllt 65 år får ett skatteavdrag på 50 procent upp till 50 000 kronor. Det innebär att du som fyllt 65 år kan köpa RUT-tjänster till ett värde av 100 000 kronor per år.

Exempel på IT-tjänster som omfattas av RUT-avdraget

Arbete med installation, reparation och underhåll av data- och IT-utrustning. Exempelvis:

Läs även: Vanliga frågor om datorhjälp och RUT-avdrag

 • persondatorer
 • läsplattor
 • tv-apparater
 • smartphones
 • spelkonsoler
 • skrivare
 • scanners och avläsare
 • modem
 • routrar
 • fiber- och nätverkskablar
 • wifi-utrustning
 • enklare rådgivning, och handledning som ges i samband med ovanstående arbete

RUT-avdraget / RIT-avdraget

Läs mer om RUT-avdraget (RIT-avdraget) hos Skatteverket och Regeringskansliet

Läs även: RIT-avdraget: RUT för IT-tjänster