Om Servitant

Servitant AB är ett företag som är specialiserat på att hjälpa privatpersoner, i eller i nära anslutning till bostaden, med handledning, rådgivning, installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning samt dataprogram.

Företaget är grundat av personer som tillsammans har över 50 års erfarenheter av datorer och IT-teknisk utrustning. Företagets ambition är rikstäckande, dvs. vi erbjuder våra kunder, från norr till söder, kvalificerad IT-hjälp och har ett brett utbud av olika tjänster för att uppfylla alla kunders olika behov och situation.

Vision

Vår vision är att skapa en Problemfri IT-vardag för alla.

Affärsidé

Genom enkelhet, tillgänglighet och vårt samlade kollektiva kunnande levererar Servitant exceptionella tjänster som får våra kunder att uppnå en problemfri IT-vardag i hemmet.

Värdegrunder

Enkelhet, lösnings orienterade och engagemeng

Våra Servitanter

Nyckeln till vår framgång är våra Servitanter som är ute och hjälper våra kunder i vått och tort. Vi lägger kraft och energi på att hitta rätt resurser till Servitant och för att säkerställa kvalitén på Servitanterna.

Vi vill vara förstahandsvalet för medarbetare när det gäller IT tjänster i hemmet. Vi utmanas ständigt av våra kunders problem och vi hjälper våra Servitanter utvecklas och lyckas i sin roll genom ett kollektivt kunskapsutbyte, utbildning och en känsla av tillhörighet.

Läs även: Personlig Tekniker

Organisationsnummer

559061-4201