Startar inte din dator? Så här löser du problemet

30 May 2017

Om din dator inte startar finns det ingen anledning till omedelbar oro. Även om problemet kan vara allvarligt, är det trots allt mer sannolikt att det rör sig om ett enklare problem som du själv kan åtgärda.

Kontrollera strömtillförseln

Det första du bör göra är att kontrollera strömtillförseln. Detta förfarande skiljer sig åt beroende på om du använder en bärbar eller stationär dator.

Laptop

Det finns många saker som kan gå fel, allt från att du använder fel strömkabel (vilket ger fel spänning) till att en säkring har gått. Det är också ett av de vanligaste problemen som kan inträffa.

Börja med att kontrollera att strömkabeln fungerar. Se först till så batteriet i din laptop har viss laddning. Om du är osäker och inte har en strömindikator på själva batteriet, kan du ta bort batteriet från datorn och bara använda strömkabeln. Kontrollera också att du använder rätt typ av laddare för din dator. Många bärbara datorer använder kontakter av samma storlek. Om du äger fler än en kan det vara enkelt att ta fel.

Nästa steg är att skruva isär stickproppen med hjälp av en skruvmejsel. Ta bort säkringen och sätt i en ny säkring som du vet fungerar. En snabbare och enklare metod för att kontrollera att det inte är säkringen det är fel på, är att använda dig av en annan strömkabel, om du råkar ha en sådan i reserv. Notera dock att även den andra strömkabeln ska vara gjord för din laptop och ingen annan elektrisk apparat.

Kontrollera också själva sladden, eftersom den lätt tar stryk när man bär runt på den. Om du kan se trådarna inuti kabeln kan det vara dags att köpa en ny strömkabel.

Läs även: Vår datorsupport avhjälper vanliga datorproblem

Stationär dator

Även på en stationär dator kan strömförsörjningen ställa till problem. Börja med att kontrollera säkringen i stickproppen enligt ovan. Även själva nätaggregatet har en säkring, men för att komma åt den behöver du ta loss nätaggregatet från din dator och sedan öppna upp dess metallåda.

Om LED-lampan på startknappen lyser, men snart slocknar igen, bör du kontrollera att startknappen sitter som den ska på moderkortet.


Relaterad tjänst