3 vanliga felmeddelanden vid uppstart

22 Nov 2017

Även om felmeddelanden på datorskärmen inte är direkt välkomna, kommer det underlätta för dig att avhjälpa uppstartsproblem. Ett felmeddelande ger dig nämligen en hint om var du bör börja felsöka. Här berättar vi hur du ska gå tillväga om du stöter på något av tre vanliga felmeddelanden när du startar din dator. Du kan också välja att boka en Servitant och få hjälp att lösa dina uppstartsproblem.

Det första du alltid bör göra är dock att säkerställa att du använder rätt strömkabel och att den fungerar. Kontrollera även batterinivån och laddaren om det är din bärbara dator som krånglar. Om det är en stationär dator som vägrar starta, kan du istället säkerställa att strömknappen är ansluten till moderkortet på rätt sätt och att den fungerar.

Läs även: Datorhjälp med RUT avdrag

Så avhjälper du problem vid uppstarten

Om du får ett meddelande om att BOOTMGR saknas, trycker du på Ctrl+Alt+Delete för att starta om datorn. Denna typ av fel har ofta att göra med skadade filer, en felkonfigurerad hårddisk eller ett problem i samband med en uppgradering av ditt operativsystem. Du kan också stöta på detta felmeddelande om datorns BIOS är föråldrat eller om någon kabel till hårddisken sitter löst eller är skadad, alternativt om du försöker starta operativsystemet från en hårddisk eller ett USB-minne som inte har konfigurerats på rätt sätt.

Ett annat vanligt felmeddelande som kan dyka upp när du startar din dator är att DLL-filer saknas eller är skadade. Detta innebär sannolikt att en fil har raderats eller flyttats. Det kan också vara så att en boot.ini-fil är skadad eller saknas, eller att en hårddisk är fysiskt skadad.

Du kan även se ett felmeddelande som meddelar dig om att NTLDR saknas. Detta meddelande kommer du sannolikt se strax efter att du har startat din dator. Det finns flera möjliga orsaker till detta, men den vanligaste är att din dator försöker starta från ett USB-minne eller en hårddisk som inte är konfigurerad för att ladda operativsystemet. Andra möjliga orsaker inkluderar felkonfigurerade eller korrupta filer, hårddiska eller att ett problem har uppstått under en uppgradering av operativsystemet. Kontrollera även att BIOS är uppdaterat och att inga kablar till datorns hårddisk(ar) är skadade eller sitter löst.