Så kopplar du ihop två datorer

14 Sep 2017

Att koppla ihop två datorer kan vara ett bra sätt att dela data eller resurser. Här går vi igenom hur du sammankopplar två datorer genom att skapa ett privat nätverk som består av endast två enheter.

Koppla ihop två datorer via nätverkskabel

För att koppla ihop två datorer som inte har tillgång till ett gemensamt nätverk kan du använda en nätverkskabel. Med hjälp av denna skapar du en direktanslutning mellan de bägge datorernas nätverksportar. Vissa datorer kräver en särskilt kabel som är märkt “crossover-kabel”. En sådan kabel särskiljer sig från andra nätverkskablar på så sätt att den är omvänt trådad. Bägge datorernas nätverksportar har såväl in- som utgångar, och crossover-kabeln är gjord för att koppla ihop den ena portens utgång med den andra portens ingång.

De flesta moderna datorer kräver inte att du använder en crossover-kabel, utan de använder sig av ett gränssnitt som kallas Auto-MDIX. Detta konfigurerar nätverksporten per automatik. De flesta nya Mac-datorer kan kopplas samman utan att du använder en crossover-kabel. Om du är osäker vad som gäller kan du läsa igenom manualen för respektive dator. Om du inte har manualen tillgänglig bör du använda en crossover-kabel, eftersom moderna nätverksportar kan hantera såväl crossover-kablar som vanliga nätverkskablar.

Datorhjälp hemma - Servitant

Aktivera fildelning

För att aktivera fildelning i Windows öppnar du kontrollpanelen. Dubbelklicka sedan på “System” och välj fliken som heter “Datornamn”. Skriv i namnet på respektive dator och namnet på arbetsgruppen. Namnen på de bägge datorerna bör vara unika, men namnet på arbetsgruppen bör vara detsamma för båda datorerna. Via kontrollpanelen går du sedan till “Internetanslutningar” och kopplar därefter ihop datorerna med hjälp av en crossover-kabel. Om någon av datorerna indikerar att den inte är ansluten bör du kontrollera att kabeln sitter ordentligt.

Aktivera sedan fildelning i Windows och räkna med att det kan ta lite tid för datorn att få en IP-adress och dyka upp i fönstret för nätverksanslutningar. Om du ansluter två datorer som kör Windows XP behöver du utföra ovanstående instruktioner på båda datorerna. Om du använder Mac öppnar du delningsinställningarna och aktiverar personlig fildelning. Notera datorns IP-adress, vilken visas som exempelvis afp://192.168.0.2. AFP står för Apple File Protocol.