CV Ansökan - Servitant

Om du inte redan har skickat in ditt CV samt personlig brev är vi tacksamma om du skikar ett mail till jobb@servitant.io

Vad händer nu?

Vi jobbar just nu aktivt med att gå igenom intresseanmälningarna för att hitta rätt personer till vårt bolag. Vi söker personer som kan leverera de tjänster Servitant erbjuder på ett kvalitativt och förtroendeingivande sätt. Vi vill därför träffa alla sökande personligen och kommer inom kort påbörja intervjuer i ett antal utvalda städer, med start i Malmö och Stockholm.

Intervjuerna kommer vara case-baserad dvs. vi kommer presentera ett antal verkliga problem som kan uppstå hos våra kunder och din uppgift blir att beskriva för oss hur du tänker lösa uppgiften. Det finns inga rätt eller fel sätt att angripa ett problem, så länge kunden blir nöjd och problemet löst.

Inbjudan till intervjutillfället nära dig kommer ske via mejl. Du kan även följa oss på servitant.se alternativt www.facebook.se/servitantio

Vi behöver bli flera!

Vi behöver bli flera Servitanter i hela vårt avlånga land, från norr till söder, som tillsammans skapar framtidens IT-servicebolag. Hjälpa oss genom att sprida detta till kollegor, vänner och bekanta som har den kompetens vi efterfrågar.

Desto fler vi blir desto fortare kan vi erbjuda våra kunder den hjälp som efterfrågas i just din region.