RIT-avdrag ska göra Sverige bäst på it

27 Jul 2016

Ny Teknik skrev RIT-avdrag ska göra Sverige bäst på IT. Vi på Servitant vet inte om vi håller med, men däremot är vårt mål att hjälpa och höja kunskapsnivån kring IT i hemmen. Vi hjälpa alla att få en fungerande IT-miljö hemma och samtidigt skapa förståelse varför det är viktigt med bra lösenord, bra backup och hur man löser de flesta problem själv. Läs mer hos NyTeknik.

Sveriges kommuner bör erbjuda digitala servicecenter till innevånarna för att utveckla invånarnas digitala kompetens. Stödet ska utformas så att det möjliggör för alla att ta del av grundläggande samhällstjänster på internet.

Från och med 1 augusti går det att göra "rut-avdrag" för it-tjänster, RIT-avdrag.